TwistMagazine.se

Magazine-bloggen med en Twist

rainbow

Det moderna magasinet

För er som har i alla fall lite koll på hur det ser ut just nu i tidningsbranschen så vet ni att det är mycket som håller på att förändras. Det har varit en given och självklar trend att papperstidningen är på väg att lämna oss, då fokuseringen på nätet har blivit allt större. Det som dock fortfarande finns kvar är problemet med finansieringen, för vi vill inte betala för våra nyheter online, inte i något större grad. Det är i den här utvecklingen som de anpassade och nischade magasinen och kundtidningarna har sett sin framgång.

De har nämligen inte påverkats på samma sätt, eftersom att de inte behöver ha dagsfärska nyheter, och de behöver inte heller ha publicering varje dag. Det gör att större fokus kan läggas på att producera bra innehåll i dessa tidningar, vilket är nyckeln till om människor läser det eller inte. Det är innehållet som avgör och fallerar tidningen på det området så kommer den inte heller att vara speciellt långlivad. Ett bra innehåll kan istället lyfta alla former av tidningar, dagspress såväl som magasin, och det gäller att hitta rätt personer som kan göra det.

Det är då man vänder sig till en kommunikationsbyrå. Ta bara en byrå som Panang. Panang är en webbyrå, som samtidigt är en kommunikationsbyrå, vilket gör det till en utmärkt kombination då de kan kommunikation på webben. Det är med andra ord en sådan byrå som behövs konsulteras när det uppstår ett problem med fallande upplagor och intäkter. För det finns alltid något som man kan göra för att försöka förändra utvecklingen, och genom att ta hjälp av en kunnig byrå med rätt kunskaper så ger man sig själv chansen att överleva och samtidigt utvecklas i takt med samtiden. Om jag vore en stor tidning eller ett magasin idag så skulle jag verkligen vilja veta vad en byrå som Panang har att säga till mig.

Leave a Reply