TwistMagazine.se

Magazine-bloggen med en Twist

rainbow

Posts Tagged ‘rengöring’

PH-värde och klor

Som poolägare eller ägare till ett spabad/badtunna är det mycket viktigt att man har god kännedom om hur man gör för att hålla badvattnet i gott skick. Förändringar i badvattnets kvalitet kan nämligen göra att det faktiskt blir rent skadligt för kroppen att bada. De två saker man först och främst ska hålla koll på är vattnets pH-värde samt klorhalterna.

PH-värde

Den absolut viktigaste parametern när det gäller vattnet i din pool eller ditt spabad är pH-värdet. Detta värde visar på vattnets surhetsgrad. Det värde du ska sikta på är 7,4. Det är nämligen samma värde som det som råder bland annat i dina slemhinnor och ögon. Med ett pH-värde på 7,4 undviker du irriterade ögon och slemhinnor. Dessutom fungerar klordesinfektionen av vattnet på bästa sätt vid exakt detta värde. Varje liten förändring uppåt eller nedåt ger en sämre vattenkvalitet.

För att justera pH-värdet använder du poolkemikalier i form av pH-höjande respektive pH-sänkande flytande vätskor. Du kan dosera vätskorna manuellt eller använda en dosör.

Klor

Klor är den viktigaste kemikalien för pooler och spabad, detta eftersom klor desinficerar vattnet för att ta bort bakterier och andra ämnen som kan vara farliga för kroppen. Poolkemikalier och spakemikalier med klor finns i många varianter. Vilken du ska välja beror dels på vilken typ av bad du har, om du sätter igång poolen eller spabadet för säsongen eller om det handlar mer om underhåll av vattnet, samt vilken typ av utrustning för applicering av klor du använder.

Så kallat chock- eller snabbklor bör du använda vid uppstart av poolen eller spabadet. Långtidsverkande klor fungerar, som namnet antyder, under lång tid, för att du ska vara säker på att du alltid har ett rent och klart badvatten. För mindre spabad kan spakemikalier i form av mycket små klortabletter användas inför och efter varje bad.